دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
جستجو :
 منوی اصلی
 
 

     آدرس : تبریز، خیابان گلگشت، دانشگاه تبریز، نرسیده به بیمارستان
     شهید قاضی طباطبایی، ساختمان آنتی بادیهای مونوکلونال

     شماره تماس : 33371440 -041  

 
 مرکز تحقیقات ایمونولوژی
       
ارتباط با :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :