چهارشنبه 27 تير 1397 - 04 ذو القعدة 1439
جستجو :
دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات ایمونولوژی قسمت یا واحـد : ریاست
اسامـی افــــراد : دکتر بهزاد برادران شماره داخلــی : 105-04133371328
شماره مستقیم : 04133371440 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات ایمونولوژی قسمت یا واحـد : کارشناس پژوهشی
اسامـی افــــراد : خانم صنم صدرالدینی شماره داخلــی : 115
شماره مستقیم : 04133371320 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات ایمونولوژی قسمت یا واحـد : کارشناس آزمایشگاه
اسامـی افــــراد : آقای علی محمدی شماره داخلــی : 113
شماره مستقیم : 04133371358 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات ایمونولوژی قسمت یا واحـد : کارشناس آزمایشگاه 1
اسامـی افــــراد : آقای بهزاد منصوری شماره داخلــی : 113
شماره مستقیم : 04133371358 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات ایمونولوژی قسمت یا واحـد : کارشناس آزمایشگاه 4
اسامـی افــــراد : خانم ندا شجری شماره داخلــی : 114
شماره مستقیم : 04133371358 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات ایمونولوژی قسمت یا واحـد : کارشناس آزمایشگاه 2
اسامـی افــــراد : خانم الهام باغبانی شماره داخلــی : 114
شماره مستقیم : 04133371358 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات ایمونولوژی قسمت یا واحـد : مدیر داخلی آزمایشگاه
اسامـی افــــراد : آقای وحید خاضع شاهگلی شماره داخلــی : 110
شماره مستقیم : 04133371358 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات ایمونولوژی قسمت یا واحـد : خدمات
اسامـی افــــراد : خانم فرح بخش شماره داخلــی : 112
شماره مستقیم : 04133371303 شمــاره فـکـس :