يکشنبه 2 مهر 1396 - 03 محرم 1439
جستجو :
  اعضای هیئت علمی- دکتر بهزاد برادران
  

   
      

نام و نام‌خانوادگی: دکتر بهزاد برادران

پست الکترونیک: behzad_im@yahoo.com

سمت: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز رئیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی

 

 

Google Scholar

ResearchGate

مشاهده رزومه (CV)