چهارشنبه 2 اسفند 1396 - 05 جمادى الثانية 1439
جستجو :
 منوی اصلی
 
 
امروز : 183
ديروز : 209
ماه : 392
 
 منوی اصلی
 
 

ریاست مرکز :


دکتر محمد حسین صومی    دانشیار - فوق تخصص گوارش بالغین


 دریافت CV


E-mail:mhosseinsina@yahoo.com


تاریحچه تاسیس:

   انديشه و آرزوي وجود چنين مركزي در اذهان مسئولين و اعضاء هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تبريز به سالها قبل باز مي گردد. از آنجا كه اين دانشگاه يكي از قطبهاي علمي  كشور بوده و نقش اساسي در درمان و آموزش پزشكي منطقه شمال غرب ايران اسلامي را داشته است وجود مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد در كنار اين مجموعه بيش از پيش احساس مي شد. تاسيس مركز تحقيقات بيماريها ي گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكي تبريز با تائيد و معرفي افراد ذيل به عنوان هيات مؤسس از طريق معاونت محترم پژوهشي دانشگاه و تصويبب آن در يكصد و هشتمين جلسه   در تاريخ 22/12/1383  , و سپس با موافقت قطعی  در مورخه 12/12/1385 در یکصدوهفتادونهمین جلسه  شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی محقق شد.

 اعضا تمام وقت

دانشيار ، فوق تخصص گوارش بالغین   دكتر محمدحسين صومي
استاد ، متخصص داخلي – گوارش دكتر ابراهيم فتاحي
دانشيار ، فوق تخصص گوارش كودكان دكتر ماندانا رفيعياعضا نیمه وقت

دانشيار ، فوق تخصص گوارش   دكتر منوچهر خوش باطن
استاديار ، دكتري تخصصي سم شناسي   دكترحسن رضازاده شيروانه ده


 سپس با انتصاب آقاي دكتر صومي به عنوان رئيس مركز از تاريخ 26/2/1384 فعاليت رسمي مركز در طبقه فوقاني بخش اندوسكوپي شروع شد .

اعضاي شوراي عالي اين مركز عبارتند از :

1.       رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني تبريز

2.       معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني تبريز

3.       معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني تبريز

4.       رئيس مركز

5.       سه نفر اعضاء هيات علمي با پيشنهاد رئيس مركز و تائيد رئيس دانشگاه كه عبارتند از :

استاد ، فوق تخصص گوارش و کبد   
 • دكتر رضا ملك زاده
 
استاد ، اپيدميولوژي و آمار حياتي
 •دكتر حسين ملك افضلي
 
دانشيار ، فوق تخصص گوارش و کبد   
 • دكتر سيد مؤيد علويان       
 

اعضای شورای پژوهشی


استاديار، متخصص آسيب شناسي   دكتر رسول استخري
دانشیار ، phD ژنتیک دکتر مرتضی جبارپور بنیادی
دانشيار، فوق تخصص گوارش و كبد دكتر منوچهر خوش باطن
دانشيار، فوق تخصص بیماریهای گوارش كودكان دكتر ماندانا رفيعي
دانشيار، فوق تخصص گوارش و کبد دكتر محمد حسين صومي
استاد، متخصص داخلي ،گوارش دكتر ابراهيم فتاحي
ستاديار،‌ متخصص داخلي ،گوارش دكتر علي قويدل
استاد يار فوق تخصص گوارش   دكتر كوروش مسندي شيرازي

اداری پژوهشی

E-mail:mirinezhad@gmail.com  مدیر پژوهشی   دكتر سید کاظم میری نژاد
E-mail:aliasghar_pouri@yahoo.com مدیر آموزش دکتر علی اصغر پوری
E-mail:SH_naghashi@yahoo.com دبیر برنامه جامع کنترل سرطان دكتر شهناز نقاشی


اهداف کلان  :

 1. توسعه کیفی و کمی تحقیقات پایه ، بالینی و اپیدمیولوژیک در بیماریهای گوارش و کبد

2. حضور موثر در مجامع علمی مرتبط و مجلات معتبر

3. راه اندازی آموزش مبتنی بر شواهد در تمامی سطوح فراگيران بیماریهای گوارش و کبد

4.راه اندازی نظام جامع ثبت اطلاعات بیماریهای گوارش و کبد

5.راه اندازی بخش فوق تخصصی بيماريهاي گوارش و كبد